Drodzy Państwo,

uprzejmie udostępniamy dla Państwa 

rejestracje online do lekarzy POZ Przychodni Mickiewicza. 

 

Jak to działa?

 

Każdy z Państwa posiada własny login i hasło, jest nim Państwa numer PESEL oraz nazwisko. Są to rzeczy wymagane do uwierzytelnienia.

 

Login ..::.::.. PESEL
Hasło ..::.::.. Nazwisko

 

Po zarejestrowaniu się na wizytę, lekarz w swoim harmonogramie dnia ma rozpisaną dokładną godzine Państwa wizyty. 
Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteście w stanie Państwo przybyc na wybraną godzinę, prosze zalogowac sie ponownie do systemu i odwołac wizytę. 

 

W celu rejestracji online proszę kliknąc na obrazek poniżej.

 

 doctor1

 

Kilka uwag zanim przystąpisz do rejestracji:

 

1. Wielkośc liter w nazwisku przy logowaniu nie ma znaczenia.

 

2. System rozpoznaje polskie znaki w nazwisku, koniecznie należy je wprowadzic celem zalogowania.

 

3. Nasz system jest w trakcie budowy, powinien wysłac do Państwa potwierdzenie rejestracji na maila do danego lekarza oraz przypominac o wizycie, jednakże ta funkcja nadal jeszcze nie działa za co przepraszamy.

 

4. System wyświetla tylko wolne terminy z możliwością rejestracji, terminy zajęte znikają z grafiku online.

 


UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż pacjent zobowiązany jest do okazania potwierdzenia ubezpieczenia przy każdej wizycie u lekarza.
Dowód ubezpieczenia pacjenta - plik pdf do pobrania tutaj


                                                                                                                       

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest NZOZ Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 80-405 Gdańsk
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych właściwych przepisów oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
 5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, jak również możliwością odstąpienia od udzielenia tychże świadczeń, chyba że przepisy nakładają na Administratora obowiązek udzielenia świadczenia.
 7. Dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Każdy pacjent oraz osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 9. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje Administratorowi przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 12. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.